טענות מקדמיות בדין הפלילי

טענות מקדמיות

מהן טענות מקדמיות?

טענות מקדמיות הן טענות אשר עומדות לרשותו של נאשם בפלילים, ואשר אותן רצוי לטעון בטרם תחילת בירור האשמה, מאחר וקבלתן כרוכה בתיקון כתב האישום או בביטולו או בהעברתו לבית משפט אחר – ואלו מוטב שייעשו מוקדם ככל הניתן.

סעיף 149 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982 (להלן – "החסד"פ") מפרט את הטענות המקדמיות אותן ניתן לטעון. יחד עם זאת, סעיף זה אינו ממצה את כל הטענות המקדמיות האפשריות ובהחלט תיתכן טענה מקדמית שאינה מנויה בו.

הטענות המקדמיות המנויות בסעיף 149 לחסד"פ

להלן הטענות המקדמיות המפורטות בסעיף 149 לחסד"פ:

 1. חוסר סמכות מקומית
 2. חוסר סמכות עניינית
 3. פגם או פסול בכתב האישום
 4. העובדות המתוארות בכתב האישום אינן מהוות עבירה
 5. זיכוי קודם או הרשעה קודמת בשל המעשה נושא כתב האישום
 6. משפט פלילי אחר תלוי ועומד נגד הנאשם בשל המעשה נושא כתב האישום
 7. חסינות
 8. התיישנות
 9. חנינה
 10. הגשת כתב האישום או ניהול ההליך הפלילי עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית (ראה/י לעניין זה מאמר בנושא: דוקטרינת ההגנה מן הצדק).

מועד העלאת טענות מקדמיות

הנאשם רשאי להעלות טענות מקדמיות לאחר תחילת המשפט וכן בכל שלב שבו – לרבות בשלב הערעור. חריג לכלל זה מהוות שתי הטענות המקדמיות הבאות, כאשר באם הנאשם לא העלה אותן לאחר תחילת המשפט אזי הוא יוכל להעלותן בשלב מאוחר יותר רק ברשות בית המשפט:

א.      טענת חוסר סמכות מקומית

ב.       טענה של פגם או פסול בכתב האישום

הדיון בטענה מקדמית

כעיקרון, עם העלאת טענה מקדמית על-ידי הנאשם מסורה לתביעה זכות תשובה. יחד עם זאת, בית המשפט רשאי לדחות את הטענה המקדמית גם מבלי לתת לתביעה את האפשרות להשיב לטענה.

על בית המשפט לתת מיד את החלטתו באשר לטענה המקדמית שהועלתה בפניו, אלא אם מצא לנכון להשהות את מתן החלטתו לשלב אחר של המשפט.

התוצאות הנובעות מקבלת הטענות המקדמיות

בית המשפט אשר קיבל טענה מקדמית רשאי לפעול באחת מהדרכים הבאות:

 1. ביטול כתב האישום
 2. תיקון כתב האישום
 3. העברת הדיון לבית משפט אחר כשמתקבלת אחת מהטענות הבאות:

                                 א.         חוסר סמכות עניינית

                                  ב.         חוסר סמכות מקומית

חשוב לזכור כי טענה מקדמית אינה מביאה לזיכוי, אלא, לכל היותר, לביטול כתב האישום. 

  הערה:
מאמר זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עשויה להשתנות מעת לעת.