ס' 220 מס הכנסה

סעיף 220 לפקודת מס הכנסה

טשורני ושות' עורכי דין מיסים

סעיף 220 לפקודת מס הכנסה קובע למעשה את העבירות החמורות ביותר בפקודה ומדבר על מסירת ידיעות כוזבות במטרה להתחמק מתשלום המס ועל השמטת הכנסה במזיד. המדובר בעבירה מסוג פשע, בה העבריין מעלים הכנסות מרשויות המס והכל תוך כוונה וזדון להתחמק מתשלום המס.

סעיף 220 לפקודה הינו למעשה עבירה התנהגותית אשר השגת התוצאה האסורה, קרי, השמטת ההכנסה בפועל, אינה מחייבת בכדי להרשיע את הנישום בביצוע העבירה הנ"ל. לכן מקרה בו הנישום משמיט הכנסה במזיד ובכוונה להימנע מתשלום מס, מתקיים היסוד העובדתי שכן בוצע המעשה או המחדל האסור וניתן יהיה להרשיע הנישום גם אם בפועל  לא הושגה התוצאה האסורה.

חשוב לדעת, כי נישום יואשם בסעיף זה רק במידה והיתה לו כוונה מיוחדת לבצע את המיוחס לו. במקרים בהם לא ניתן להוכיח כי לנישום היתה כוונה מיוחדת לבצע את המיוחס לו מן הראוי לפנות להאשימו בסעיפים 216 ו/או 217 אשר חומרתן פחותה מזו של סעיף 220, ודרישת היסוד הנפשי פחותה מהדרישה של סעיף 220. 

כמו כן, על מנת להרשיע נאשם בעבירה כאמור בסעיף 220 לפקודה נדרשת מחשבה פלילית מסוג כוונה מיוחדת, קרי כוונה להשיג את התוצאה הפסולה של התחמקות ממס. את היסוד הנפשי של ההתחמקות מתשלום המס ניתן ללמוד בבחינת קריטריונים מסוימים כגון היקף המס אותו ניסה הנישום להעלים, הדרכים בהם ניסה הנישום להעלים את המס, נסיבות המקרה הספציפיות שהביאו את הנישום לעבור על סעיף 220 לפקודה וכיו"ב.

סעיף 220 מונה 6 חלופות אשר המבצע אותן תוך כוונה ובמזיד יואשם בהם:

  1. השמיט מתוך דו"ח שנערך על פי הפקודה כל הכנסה שיש לכללה בדו"ח.
  2. מסר בדו"ח על פי הפקודה אמרה או תרשומת כוזבת.
  3. השיב תשובה כוזבת, בעל פה או בכתב, על שאלה שנשאלה, או על דרישת ידיעות שנערכה אליו על פי הפקודה.
  4. הכין או קיים, או הרשה אדם להכין או לקיים, פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות, או שזייף או הרשה לזייף פנקסי חשבונות או רשומות.
  5. השתמש בכל מרמה, ערמה או תחבולה, או הרשה להשתמש בהן.
  6. הציג מסמך כוזב למשלם ההכנסה לצורך מניעת ניכוי מס במקור או הפחתתו.

 דגש חשוב נוסף הינו כי הסעיף חל גם על אדם המסייע לאחר להתחמק מתשלום המס ולמעשה ניתן לראות במסייע גם כעבריין העיקרי.

עמדת הפסיקה בעבירות על סעיף 220 לפקודת מס הכנסההיא שהעונש הראוי הינו עונש מאסר בפועל, וממנו ניתן לסטות רק אם קיימות נסיבות מיוחדות ובלתי רגילות לקולא וכן עונש קנס גבוה.

 

כותבת:

רקפת דובריש-לוי, עו"ד

טשורני ושות' עורכי דין