ס' 121 לחוק מע"מ

כופר מס

חוק מס ערך מוסף (במסגרת סעיף 121) ופקודת מס הכנסה (במסגרת סעיף 221) מעניקים לרשויות המיסים סמכות מיוחדת, סמכות להמיר את עבירות המיסים שביצע עבריין בתשלום כופר-כסף. תשלום הכופר משמש למעשה כמעין חלופה להליך הפלילי ומאפשר להמיר העמדה לדין של נאשם בכופר.

משמעות הכופר הינה בעלת משקל כבד, שכן מקרים בהם יסכימו הרשויות להמיר את העבירות אשר ביצע העבריין בתשלום כופר, ההמרה הנ"ל תביא להפסקת כל הליך שהתנהל כנגד הנאשם. דוגמא לכך הינה מקרים בהם רשויות המס החליטו להמיר את עברות הנאשם בתשלום כופר ישוחרר הנאשם ממעצרו .

אין כל ספק- הליך הכופר משמש כחלופה להליך הפלילי!

אולם עליה וקוץ בא. תשלום הכופר אינו מוחק לנאשם  את העבירה חרף העובדה כי לא מוגש כנגדו כתב אישום. נאשם אשר ישוב לסורו ייזקף הדבר לחובתו שכן המדובר בנאשם ריציבידיסט אשר בחר לחזור ולבצע את אותן עבירות בשנית ובשל כך ייזקפו שאת לחובתו.

חיסרון נוסף הקיים בהליך הכופר הינו, כי גם מי שהרשויות איפשרו לו להמיר את עבירותיו בהליך הכופר ושילם הכופר, אין תשלום הכופר מוחק את החוב העיקרי שבגינו נאשם העבריין.

 כיום, קיימות שתי ועדות לטיפול בכופר האחת ועדת כופר רגילה והשנייה ועדת כופר עליונה כאשר ועדת הכופר העליונה מטפלת במקרים חמורים שיטתיים וסבוכים יותר, וכאשר העלמת ההכנסות עומדות על למעלה מ- 100 אלף דולר.

סוגיית הכופר עוררה קשיים רבים במהלך השנים ובשל כך בשנת 2004 הקומה ועדה אשר קבעה שיקולים מנחים בהטלת כופר בעבירות מס. הועדה קבעה מספר קריטריונים אשר בהתקיימם מן הראוי יהיה להטיל על הנאשם כופר כסף ומספר קריטריונים אשר בהתקיימם לא ראוי להטיל על הנאשם כופר כסף ויהיה עליו לעמוד לדין פלילי.

קריטריונים נגד הטלת כופר כסף

 1. אי הסרת המחדל- אי הסרת המחדל יכול להיות שיקול בעל משקל רב בקביעה כי כנגד העבריין יוגש כתב אישום ולא יוטל עליו כופר כסף.
 2. מקרים בהם מדובר בתחומים בהם קיימת חובת אמון או חובת נאמנות הנטייה תהיה לא לאפשר הטלת כופר כסף.
 3. ענפים בהם העבירות הפכו להיות "מכת מדינה" בד"כ לא יטילו כופר כסף על מנת לנסות ולמגר התופעה וליצור הרתעה.
 4.  רצידיביסט – עבריין אשר ביצע מעשים דומים בעבר או שבעבר כבר שילם העבריין כופר כסף בגין עבירות דומות .
 5. לעבירת המיסים התווספו עבירות נוספות מדיני העונשין.
 6.  חומרת העבירה- בוחנים האטם ההיקף הכספי של העבירה גדול יחסית, משך ביצוע העבירה.

 קריטריונים בעד הטלת כופר כסף

 1. יש לבחון מהו העניין הציבורי בהבאת העבריין הספציפי לדין תוך בחינה האם הנזק מניהול המשפט יעלה על התועלת שתצמח ממנו. כמו גם מהו משקל ההרתעה והעומס המוטל על מערכת המשפט.
 2. מצבו האישי של העבריין- במקרים בהם מדובר בעבריין מבוגר, סובל ממחלה קשה או נכות, עבריין אשר חווה אסון אישי או שהמצב בביתו אינו יציב וקיימים בני משפחה רבים התלויים בו וזקוקים לו הנטייה תהיה לאשר הטלת כופר כסף.
 3. הסרת המחדל- על ידי תשלום דוחות או תשלומי המס שלא שולמו.
 4. קולת העבירה- יש לבחון מהי מידת אשמתו של העבריין בביצוע העבירה על סמך המלצת הרשות החוקרת, מהו ההיקף הכספי של העבירה אם קטן יחסית הנטייה תהיה להסכים על הטלת כופר.
 5. בחינת פסיקת בית המשפט במקרים דומים- יש לבדוק מהי עמדת הפסיקה בנוגע לעבירה שאותה בצע הנאשם אל מול המקרה הנדון.
 6. עוד קובעת הוועדה כי במקרים חריגים בלבד ניתן לקחת בחשבון גם את מידת שיתוף הפעולה של העבריין בחקירתו, עיוות דין שנגרם לעבריין למשל בשל חלוף זמן רב ותרומתו של העבריין לציבור.    

רקפת דובריש-לוי, עו"ד

טשורני ושות' עורכי דין